Späť

Tomáš Worobel

Základné údaje

Titul Mgr.
Meno Tomáš
Priezvisko Worobel
Titul za menom
Rodné priezvisko Worobel
Dátum narodenia 26. 04. 1980
Adresa (Kraj) Žilinský
Adresa (Okres) Martin
Adresa (Obec) Martin
Adresa (Ulica a číslo) Severná 12
PSČ 03601
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
D152c19d87c83edd04080c10dcb0f54f885cc58a
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Člen
Funkčné obdobie od 2/2010
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Auto Valušek Ružomberok
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36 789 291
Pracovná pozícia vo firme riaditeľ spoločnosti
Časové obdobie od 3/2011
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Ružomberok
Obec Ružomberok
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Auto Valušek Ružomberok
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma organizačná zložka podniku
IČO 36 789 291
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Ružomberok
Obec Ružomberok
Ulica Tatranská cesta 66
PSČ 03401
Charakter výhody
Popis výhody mobilný telefón s paušálom
Vyjadrenie hodnoty výhody 50
Mena EUR
Časové obdobie od 12/3/2011
Časové obdobie do
Poznámka za mesiac
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Auto Valušek Ružomberok
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36 789 291
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Ružomberok
Obec Ružomberok
Ulica Tatranská cesta 66
PSČ 03401
Charakter výhody
Popis výhody služobné auto
Vyjadrenie hodnoty výhody 10000
Mena EUR
Časové obdobie od 12/3/2011
Časové obdobie do
Poznámka

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 14000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 83
Číslo parcely 658/178
Číslo LV 2768
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 60000
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 600000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Martin
Obec Martin
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2011
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 1500
Mena EUR
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 1500
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Fiat
Model auta Punto
Rok výroby 2005
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 3/2011
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 1500
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2011
Súhrn hnuteľného majetku 3500
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 2/2008
Mesiac, rok zániku 2/2038
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 70000
Mena
Výška práva alebo záväzku 330
Mena EUR
Obdobie mesačne
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Vúb
Sektor podnikania neziskový sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Martin
Obec Martin
Ulica M.R. Štefánika
PSČ 03601
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávnych krajov
Mesiac, rok 11/2009
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do orgánov samosprávnych krajov
Mesiac, rok 11/2009
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 300
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň 300
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky

Rôzne