Späť

Jozef Weber

Základné údaje

Titul MUDr.
Meno Jozef
Priezvisko Weber
Titul za menom
Rodné priezvisko Weber
Dátum narodenia 30. 11. 1950
Adresa (Kraj) Nitriansky
Adresa (Okres) Nitra
Adresa (Obec) Nitra
Adresa (Ulica a číslo) Mariánska 8
PSČ 949 01
Telefónne číslo
E-mail jozef.weber@satronet.sk
Web stránka www.jozefweber.sk
Blog jozefweber.blog.sme.sk/
IM
Sociálne siete http://www.facebook.com/pages/Jozef-Weber-clovek-ktoremu-neda-Nitra-spavat/154221587949726?ref=search
Niečo o mne
Poznámka
49e27b9f8cf0e84f2c508139d722905089f04d2a
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Funkcia v strane Člen
Funkčné obdobie od 1/2005
Funkčné obdobie do
Poznámky
Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Demokratická strana
Funkcia v strane Člen
Funkčné obdobie od 8/1999
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o. Nitra
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 1/1977
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nitra
Obec Nitra
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Údaje o inštitúcii/organizátorovi/pozývateľovi
Názov/Meno Slovenská lekárska komora, CME, Zewa, GMS, BAK
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie/organizátora/pozývateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Račianska 42a
PSČ 83102
Charakter a výška úhrady
Charakter udalosti Konferencia
Účel udalosti člen zahraničného výboru SLK
Štát Spojené kráľovstvo
Mesto/Obec Londýn
Časové obdobie od 12/10/2010
Časové obdobie do 13/10/2010
Uhradené bolo cesta, strava, ubytovanie
Mena EUR
Výška úhrady 330 - 1 660
Poznámky

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 16970
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 90,63
Číslo parcely 1170
Číslo LV 6063
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 60000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nitra
Obec Nitra
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 0
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Vzťah k osobe
Vzťah k osobe manželka
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Check_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec obecného zastupiteľstva
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok Nitra
Poznámka kandidát na primátora Nitry

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň 25000
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, vytvorenie a prevádzka webovej stránky, reklama na internete, vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., výroba reklamných predmetov
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky

Rôzne